Kolenkit

Kolenkitbuurt, Bos en Lommer, Amsterdam.

(6201 bewoners)

Inleiding
De Kolenkitbuurt ligt ten westen van de ring A10 en wordt begrensd door de ringspoorlijn, de Erasmusgracht en de Haarlemmerweg. De buurt bestaat uit drie delen: het zuidelijk deel tussen de Erasmusgracht en de Bos en Lommerweg, het middendeel tussen de Bos en Lommerweg en de Wiltzanghlaan, en het deel ten noorden van de Wiltzanghlaan. De woningen in de Kolenkitbuurt zijn in de jaren vijftig gebouwd, voornamelijk in strokenbouw. De naam van de buurt is ontleend aan de voormalige hervormde kerk die door zijn vorm de bijnaam ‘de Kolenkit’ kreeg.

Stand van zaken

De Kolenkitbuurt heeft een opvallende bevolkingssamenstelling vergeleken met de andere buurten in Bos en Lommer en Stadsdeel West. Zo heeft de buurt het hoogste percentage bewoners van 0 tot 18 jaar en het laagste percentage 65-plussers. Driekwart van de bewoners zijn van niet-westerse afkomst.

De Kolenkitbuurt is in sociaaleconomisch opzicht relatief zwak. Het percentage minimumhuishoudens is met 29% het hoogste in West. Van deze 29% is 72,3% langdurig werkloos. De minimahuishoudens zijn voornamelijk alleenstaanden en huishoudens met twee of meer volwassenen en kinderen. Bijna de helft van de kinderen groeit op in een minimahuishouden. De buurt kent relatief veel bewoners die een bijstandsuitkering ontvangen.

Ten opzichte van het gemiddelde in stadsdeel West zijn in de Kolenkitbuurt veel huishoudens die worden opgenomen in de zogenaamde Multi problem gezinstrajecten.
De gemiddelde Cito-score ligt de Kolenkitbuurt net onder gemiddelde van West. Het percentage voortijdig schoolverlaters is wat hoger dan gemiddeld.

De komende jaren wordt het woningaanbod in de Kolenkitbuurt gevarieerder, maar het aantal sociale huurwoningen in de Kolenkitbuurt blijft met 82% nog steeds zeer hoog. Bewoners van de Kolenkitbuurt zijn relatief ontevreden met hun buurt. Met een 5,9 gemiddeld scoort deze buurt het laagst in heel West. Nog steeds vindt 39% van de bewoners dat sociale

samenhang bestaat. In de buurt zijn veel woninginbraken geregistreerd. Ongeveer 33% van de bewoners ervaart overlast van jeugd, terwijl dit in 2005 nog 20% was.

In samenwerking met het project Kolenkit wordt de aandacht gericht op de volgende thema’s: schoon, heel en veilig; sociale cohesie; armoedebestrijding; jeugd en jongeren; empowerment van vrouwen en het verduurzamen van inzet Cascoland, The Bookstore, Project Vooruit en andere (kunst)projecten in de buurt. Sinds 2012 is het team SAMEN DOEN actief, een team van sociale hulpverleners dat huishoudens met meervoudige problematiek ondersteunt. Deze aanpak wordt voortgezet.

Schermafbeelding 2016-06-15 om 13.15.03