About people of BoLo

**ENGLISH BELOW**

Mensen raken steeds meer van elkaar verwijderd. We zijn vaak zo afgeleid dat we vergeten te connecten met elkaar.

‘Wie zijn mijn buren? En ken ik ze eigenlijk écht?’ . Gedreven door deze vraag, hebben 12 studenten van Knowmads Business School Amsterdam gedurende twee weken real-life verhalen van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in De Kolenkit buurt in Bos en Lommer verzamelt, de wijk waar hun school is gebaseerd. Deze wijk stond lang bekend als de nummer 1 meest problematische wijk in Nederland.

De studenten zullen filmmateriaal, foto’s en geschreven verhalen tentoonstellen van de bewoners tijdens het evenement. Maar dat is niet alles, er zullen ook vele speelse en leuke activiteiten zijn, zoals ‘het collectief tekenen van uw buurt’ , ‘wereldmuziek’ , ‘verhalen vertellen’ zodat je de kans krijgt om op een leuke manier je buren te leren kennen.

‘If we could look into each other’s hearts and understand the unique challenges each of us face, I think we would treat each other much more gently, with more love, patience, tolerance and care’ – Marvin J. Ashton

We hebben elk unieke uitdagingen meegemaakt die ons maken tot wie we zijn. In plaats van ons verder te isoleren, kunnen we gebruik maken van projecten zoals deze om ons dichter bij elkaar te brengen door te luisteren naar elkaar verhaal. We zijn niet zo alleen als we ons soms kunnen voelen.

 


 

People are becoming more and more disconnected. We’re often so distracted that we forget to connect with each other.

‘Who are my neighbors? And do I actually know them?’. Driven by this question, 12 students of Knowmads Business School Amsterdam spend two weeks collecting real-life stories from children, youngsters, adults and elderly people living in The Kolenkit in Bos en Lommer, the district where their school is based. This district was long known for being the #1 most problematic neighborhood in The Netherlands.

The students will show film, photographs and written stories, which will be exhibited during the event. But that’s not all, you can also expect a lot of playful and fun activities, like ‘collectively draw your neighborhood’, ‘world music’, ‘storytelling’ to get to know the members of your community.

‘If we could look into each other’s hearts and understand the unique challenges each of us face, I think we would treat each other much more gently, with more love, patience, tolerance and care’ – Marvin J. Ashton

We each have unique challenges that make us into who we are. Rather than further isolating ourselves, let’s use (online) projects such as this one to instead bring us closer together by hearing and respecting each other’s journeys. We are not as alone as we might sometimes feel.

Geef een reactie